...Πολυτεχενίο 1973

Στην σκιά μιας νέας τραγωδίας η 17η Νοεμβρίου 2017 θα μείνει ως ακόμη μια μέρα οδύνης και τραγωδίας για τον Ελληνικό λαό.

Τι και αν τρίζουν καρέκλες, οι υπεύθυνοι σε αυτή τη χώρα πληρώνουν σπάνια έως ποτέ....

axarlian koufontinas vicitm

Βρισκόμαστε όντως μπροστά σε κοσμογονικές αλλαγές(;) ή απλά βιώνουμε την πλήρη αποσύνθεση μιας κοινωνίας και ενός κράτους που ουδέποτε κατάφερε να πάει μπροστά;