Χρόνια Πολλά

Είναι από τις εποχές του χρόνου που όλοι νιώθουμε περισσότερο ευάλωτοι ψυχολογικά αλλά και ταυτόχρονα είναι μια από τις χρονιές που θα μείνει πολύ βαθιά χαραγμένη στην μνήμη όλων των Ελλήνων...για τουλάχιστον δυο γενιές.

Η προκήρυξη των εκλογών του 1963 συνέπιπτε με το τέλος της Οκταετίας διακυβερνήσεως των Κυβερνήσεων Καραμανλή (1955-1963). Οι επιδόσεις της Ελλάδας την περίοδο αυτή ήταν σε ορισμένους τομείς της Οικονομίας ανώτερες όλων των χωρών της Ευρώπης.